Nye pantstationer i landsdækkende pilotprojekt

Dansk Retursystems bestyrelse har godkendt, at den nuværende test af pantstation-konceptet udvides til et pilotprojekt bestående af 11 nye pantstationer fordelt over hele landet

De kommende pantstationer vil blive placeret ud fra en række både geografiske og markedsmæssige kriterier, så det bliver muligt at få endnu mere viden fx om, hvilken betydning de forskellige geografiske placeringer har i forhold til den mængde tomme emballager, der indleveres på pantstationerne samt betydningen af forskellige markedsføringstiltag.

Aflever alle emballager på en gang
Dansk Retursystem A/S har testet konceptet i Høje-Taastrup siden september 2012 og i Horsens siden marts 2013. Begge steder har man taget rigtig godt imod pantstationerne, hvor man kan returnere en pantsæk med omkring 100 emballager på mindre end et halvt minut.

På pantstationen afleverer man sine tomme pantede emballager samlet i en pantsæk, hvorefter Dansk Retursystem A/S indsamler og tæller emballagerne for efterfølgende at sætte panten direkte ind på den konto, man oplyser senest inden for 10 bankdage.

Dansk Retursystem A/S er i dialog med en række kommuner om konkrete placeringer af de kommende pantstationer og forventer at indgå de første aftaler i den kommende måned, så byggeriet af de første pantstationer kan gå i gang i løbet af efteråret.

Læs mere om pantstationen her på www.pantstation.dk